NCT 127 – NCT #127 Regulate (2018)

NCT 127 – NCT #127 Regulate : SM 엔터테인먼트, 2018년 11월 23일

NCT 127 – NCT #127 Regular-Irregular (2018)

NCT 127 – NCT #127 Regular-Irregular : SM 엔터테인먼트, 2018년 10월 12일

종현 – 좋아 (2016)

종현 – 좋아 : SM 엔터테인먼트, 2016년 5월 24일

엑소 – Sing For You (2015)

엑소 – Sing For You : SM 엔터테인먼트, 2015년 12월 10일

빅스 – Error (2014)

빅스 – Error : 젤리피쉬 엔터테인먼트, 2014년 10월 14일