NCT 127 – NCT #127 Regulate (2018)

NCT 127 – NCT #127 Regulate : SM 엔터테인먼트, 2018년 11월 23일

몬스타엑스 – The Connect : Dejavu (2018)

몬스타엑스 – The Connect : Dejavu : 스타쉽 엔터테인먼트, 2018년 03월 26일

효연 – Wannabe (feat. San E) (2017)

효연 – Wannabe (feat. San E) : SM 엔터테인먼트, 2017년 6월 1일